Kezdőlap

Adventista Diakóniai és Humán Szolgáltató Központ

A Hetednapi Adventista Egyház a tanítás és prédikálás mellett nagyon fontosnak tartja a másik embernek nyújtott segítséget is. A mai társadalmi viszonyok között számos olyan segítési forma létezik, amelyet csak intézményes keretek között lehet gyakorolni.

A Hetednapi Adventista Egyház az Adventista Diakóniai és Humán Szolgáltató Központot azért hozta létre, hogy az általa fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve köznevelési intézmények tekintetében a fenntartói feladatokat ellássa. A fenntartói feladatok elsődlegesen arra terjednek ki, hogy az intézmények, szolgáltatók tevékenysége

  • magas színvonalon, szakmai hozzáértéssel nyújtott ellátás legyen,
  • feleljen meg a világszéles Hetednapi Adventista Egyház elveinek,
  • felejen meg a hatályos magyar jogszabályoknak.

A szociális intézményeink elsősorban az idős embereknek nyújtanak segítséget. Azoknak, akiknek egészségi állapota még lehetővé teszi, hogy saját otthonukba maradjanak, a házi segítségnyújtás keretében nyújtunk segítséget. Azoknak, akiknek már bentlakásos intézményben lehet csak hatékony segíteni az életét, a két adventista idősek otthona teszi lehetővé, hogy folyamatos ápolásban és gondozásban részesüljenek.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások közül a családi bölcsődék a dolgozó szülők kisgyermekeinek napközbeni elhelyezését biztosítja. A családok átmeneti otthona és annak külső férőhelye azoknak a gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget, akik pillanatnyilag erre rászorulnak ugyan, de támogatásukkal újra kezdhetik életüket. Nevelőszülői hálózatunk azt teszi lehetővé, hogy azok a gyermekek is családban nőjenek fel, akiknek eredeti családja átmenetileg nem tudja biztosítani a gyermekek biztonságos fejlődését.

Köznevelési intézményeink közül az óvoda a három és hat év közötti korosztályú gyermekek napközbeni nevelését végzi, míg az általános iskola nyolc évfolyamon nyújtja a tanítás szolgálatát a gyermekeknek.

Tóth Sándor
az
Adventista Diakóniai és Humán
Szolgáltató
Központ vezetője